شرکت ثمین رایانه پویان با ۱۸ سال سابقه درخشان در حوزه IT
موفق به کسب تاییدیه شرکت دانش بنیان
برای محصول سایت ساز و اپلیکیشن ساز ابری سایتی شو
گردید.